Material mòbil

En gener de l'any 2013 els ferrocarrils rètics tenien 73 locomotores, 20 automotors, 297 cotxes de viatgers i 489 vagons de mercaderies.

El que mes crida l'atenció, i en ésser a Suissa una cosa habitual, es que el material històric romàn en ordre de marxa i angunes ocasions especials surt a la via com qualsevol altre tren. En algunes ocasions son composicions especials amb horari habitual o insertades entre d'altres circulacions.

Locomotores de vapor

En els primer anys ja es va veure que les petites locomotores rebudes l'any 1889 no donaven resultats, a pesar de la seva eficàcia, el terreny els hi posava molts impediments i en alguns llocs s'havia de donar una doble tracció.

Per solucionar això, en poc espai de temps es van adquirir dos anys més tard locomotres més grans i articulades. La darrera va ser rebuda l'any 1927, ja que de bon començament es va apostar molt fort per la tracció elèctrica.

 
 
 

Locomotores dièsel

Aquestes locomotores estan pensades per treballs pesats en ramals sense electrificar i classificació en grans estacions.

 

 
 
 

Locomotores elèctriques

Són el gruix de la tracció en els ferrocarrils rètics, ja que des de l'any 1911 fins l'actualitat estan en funcionament continu. Encara que, estan perdent la seva  hegemonia degut a la presència dels nous i molt versàtils automotors Allegra.

Hi ha un grup reduït de 3 locomotores que portes dos motors i poden funcionar amb combustió interna o elèctrica.

 
 
 
Gem 802

Locomotores bimodals

Es tracta de rareses, ja que la seva tracció pot ésser elèctrica o de combustió interna. En l'actualitat només hi han dues locomotores d'aquest tipus en funcionament en la línia del Bernina.

 
 
 

Tractors de maniobres

Aquests vehicles estan pensats per realitzar maniobres en estacions petites o apartader amb un volum de tracció reduït.

 
 
 

Automotors

Els primers automotors es van construir l'any 1908 pel ferrocarril del Bernina, i actualment realitzen els serveis de rodalies i interregios Los primeros automotores se comenzaron a construir en 1908 para el ferrocarril del Bernina, y en la actualidad realizan los servicios de cercanías e interregios barrejant la seva versatilitat amb cotxes de passatgers.

 
 
 

Cotxes

La maoria dels cotxes de viatgers son vehicles metàl·lics que s'han anat actualiltzan amb el temps i reconstruint, o creant nous vehicles panoràmics. Conviuen tots inclús amb cotxes oberts del tipus jardinera sense cap tipus de problema.

 
 
 

Vagons

La xarxa rètica és molt gran i versàtil, i te accés a gairebé totes les grans fàbriques dels Grisons, per aquest motiu el seu parc de vagons de mercaderies es més gran que el de viatgers, degut a que tots els suministres importants passen pels trens de mercaderies de rètics.

 
 
 

Llevaneus

Donada l'orografia del terreny i l'altitud d'algunes zones, el conjunt de llevaneus i bufadors és molt ampli als ferrocarrils rètics. Gairebé tots son del tipus X-rot, però hi ha petits vagons amb falques que davant dels automotors, i amb oca neu, donen bons resultats.

 
 
 

Especials

Com els ferrocarrils rètics son totalment independents dels ferrocarrils estatals suïssos degut al seu ample de via, han de tenir el seu propi material motor i remolcat per manteniment.